Waarop moet u letten bij uw contacten met het RIZIV?

Waarop moet u letten bij uw contacten met het RIZIV?

15 maart 2018

RIZIV, het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering, speelt niet alleen een belangrijke rol voor patiënten. Ook medici hebben er alle baat bij gebruik te maken van de mogelijkheden die het RIZIV biedt.

RIZIV-vergoedingen en -toelagen

U krijgt vanuit het RIZIV vergoedingen waarop u al dan niet belast wordt. Medafisco toont u wat daarin interessant voor u is als geconventioneerde of niet-geconventioneerde arts. We wijzen u ook op de accreditatietoelagen die u kunt krijgen om bijscholingen te volgen, wat voor elke arts een must is om up-to-date te blijven in bepaalde vakgebieden.

Medafisco heeft de kennis

In algemene boekhoudkundige kantoren ontbreekt vaak de kennis over de werking van het RIZIV. Wij kennen de regelgeving en alle actuele aanvullingen. Spreek daarom Medafisco aan. We tonen u graag welke RIZIV-oplossingen voor u het meest gepast zijn.